ஆங்கில உபதேசம்
 • சாமிகள் உபதேசம் - VIDEO

  சாமிகள் உபதேசம் - VIDEO

  Wed, 20 May 2020 17:28:00 GMT
 • நாம் எதைக் காதலிக்க வேண்டும்… நேசிக்க வேண்டும்… சுவாசிக்க வேண்டும்…?

  நாம் எதைக் காதலிக்க வேண்டும்… நேசிக்க வேண்டும்… சுவாசிக்க வேண்டும்…?

  Fri, 28 Feb 2020 17:26:00 GMT
 • திருமூலரின் சரித்திரம்

  திருமூலரின் சரித்திரம்

  Fri, 28 Feb 2020 17:24:00 GMT
 • உடலுக்குள் பித்தம் எதனால் அதிகமாகின்றது...? அதிகமானால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன...? அதைத் தடுப்பது எப்படி...?

  உடலுக்குள் பித்தம் எதனால் அதிகமாகின்றது...? அதிகமானால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன...? அதைத் தடுப்பது எப்படி...?

  Thu, 27 Feb 2020 18:07:00 GMT
 • மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து செய்வதற்குப் பெயர் தியானம் அல்ல – “அது தியானம் ஆகாது…!”

  மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து செய்வதற்குப் பெயர் தியானம் அல்ல – “அது தியானம் ஆகாது…!”

  Thu, 27 Feb 2020 13:37:00 GMT
 • அற்புதம்” என்பது எது...?

  அற்புதம்” என்பது எது...?

  Wed, 26 Feb 2020 17:17:00 GMT
 • தெய்வங்களுடன் சேர்த்துப் “பாம்பையும்” காட்டியுள்ளார்கள் ஞானிகள் – ஏன்…?

  தெய்வங்களுடன் சேர்த்துப் “பாம்பையும்” காட்டியுள்ளார்கள் ஞானிகள் – ஏன்…?

  Tue, 25 Feb 2020 12:55:00 GMT
 • “அகஸ்தியரை எண்ணித் தியானித்து…” உங்கள் ஊரில் நீர் வளத்தைப் பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள்…!

  “அகஸ்தியரை எண்ணித் தியானித்து…” உங்கள் ஊரில் நீர் வளத்தைப் பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள்…!

  Tue, 25 Feb 2020 12:52:00 GMT
 • சொல்லால் சொல்லி யாரையும் திருத்த முடியுமா…? திருத்த வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்…?

  சொல்லால் சொல்லி யாரையும் திருத்த முடியுமா…? திருத்த வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்…?

  Tue, 25 Feb 2020 12:51:00 GMT
 • “பித்தராக இருந்த ஈஸ்வரபட்டரிடம்...!" யாம் (ஞானகுரு) ஆரம்பத்தில் பெற்ற அனுபவம்

  “பித்தராக இருந்த ஈஸ்வரபட்டரிடம்...!" யாம் (ஞானகுரு) ஆரம்பத்தில் பெற்ற அனுபவம்

  Mon, 24 Feb 2020 10:56:00 GMT
 • அருள் மகரிஷிகளின் பேரருளால் உறவுகள்..... பலப்படுமா...? – ஒரு அன்பரின் அனுபவம்

  அருள் மகரிஷிகளின் பேரருளால் உறவுகள்..... பலப்படுமா...? – ஒரு அன்பரின் அனுபவம்

  Sun, 23 Feb 2020 14:34:00 GMT
 • துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வுகளை நமக்குள் பெருக்க வேண்டிய முறை

  துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வுகளை நமக்குள் பெருக்க வேண்டிய முறை

  Sun, 23 Feb 2020 14:33:00 GMT
 • எண்ணியதை எண்ணியவாறு செய்து முடிக்கும் சூட்சமம்

  எண்ணியதை எண்ணியவாறு செய்து முடிக்கும் சூட்சமம்

  Sun, 23 Feb 2020 14:06:00 GMT
 • இமைகளுக்கு மத்தியில் அமர்ந்து... செய்ய வேண்டிய தியானம்...!

  இமைகளுக்கு மத்தியில் அமர்ந்து... செய்ய வேண்டிய தியானம்...!

  Sat, 22 Feb 2020 17:55:00 GMT
 • “அன்றே கொன்றிருந்தால்... இந்தச் சாம்ராஜ்யத்தில் கெடுதல் நடந்திருக்காது...!" - பரதன் சொன்னது

  “அன்றே கொன்றிருந்தால்... இந்தச் சாம்ராஜ்யத்தில் கெடுதல் நடந்திருக்காது...!" - பரதன் சொன்னது

  Sat, 22 Feb 2020 11:22:00 GMT
 • பிரதோஷத்தை நீக்கும் வழி முறைகள்

  பிரதோஷத்தை நீக்கும் வழி முறைகள்

  Fri, 21 Feb 2020 10:25:00 GMT
 • குருநாதர் சொன்ன அருளை நமக்குள் வளர்த்தால்…. “அது எவ்வளவு பெரிய வேலை செய்யும்…!” என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

  குருநாதர் சொன்ன அருளை நமக்குள் வளர்த்தால்…. “அது எவ்வளவு பெரிய வேலை செய்யும்…!” என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

  Fri, 21 Feb 2020 10:19:00 GMT
 • மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து செய்வதற்குப் பெயர் தியானம் அல்ல – “அது தியானம் ஆகாது…!”

  மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து செய்வதற்குப் பெயர் தியானம் அல்ல – “அது தியானம் ஆகாது…!”

  Wed, 19 Feb 2020 14:09:00 GMT
 • அகஸ்தியன் தன் இன மக்கள் அனைவரும் பெறுவதற்காகக் கூறிப் பதிய வைத்த "குறிப்புகள்…!”

  அகஸ்தியன் தன் இன மக்கள் அனைவரும் பெறுவதற்காகக் கூறிப் பதிய வைத்த "குறிப்புகள்…!”

  Wed, 19 Feb 2020 14:06:00 GMT
 • உடலில் வாழும் வாழ்க்கையைப் பெரிதாக எண்ணுகிறோம்... அது சரிதானா...?

  உடலில் வாழும் வாழ்க்கையைப் பெரிதாக எண்ணுகிறோம்... அது சரிதானா...?

  Tue, 18 Feb 2020 13:42:00 GMT
 • சுரங்கப் பாதைகளை கோவிலுக்குள் யார் வைத்தார்கள்...? ஏன் வைத்தார்கள்...?

  சுரங்கப் பாதைகளை கோவிலுக்குள் யார் வைத்தார்கள்...? ஏன் வைத்தார்கள்...?

  Tue, 18 Feb 2020 13:40:00 GMT
 • “பழனியம்பதியின் தத்துவம்” – பஞ்ச அபிஷேகம் – பஞ்சாமிர்தம்

  “பழனியம்பதியின் தத்துவம்” – பஞ்ச அபிஷேகம் – பஞ்சாமிர்தம்

  Tue, 18 Feb 2020 13:38:00 GMT
 • உங்களைக் காத்துக் கொள்ள சக்தி வாய்ந்த “பாதுகாப்புக் கவசம் கொடுக்கின்றோம்…!” – REMOTE POWER

  உங்களைக் காத்துக் கொள்ள சக்தி வாய்ந்த “பாதுகாப்புக் கவசம் கொடுக்கின்றோம்…!” – REMOTE POWER

  Mon, 17 Feb 2020 04:24:00 GMT
 • “பூர்வ புண்ணியம்” என்றால் என்ன…?

  “பூர்வ புண்ணியம்” என்றால் என்ன…?

  Mon, 17 Feb 2020 04:23:00 GMT
 • கற்பூரத்தை வைத்துத் தீபாராதனை காட்டுவதன் உண்மை நிலைகள் என்ன…?

  கற்பூரத்தை வைத்துத் தீபாராதனை காட்டுவதன் உண்மை நிலைகள் என்ன…?

  Mon, 17 Feb 2020 04:21:00 GMT