ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

அமுத மொழிகள்

 • கோபம் ஆத்திரம் வேதனை பயம் போன்ற உணர்வுகள் உடலின் இயக்கத்தை நலியச் செய்து நோய் உருவாக எப்படிக் காரணமாகிறது...?

  கோபம் ஆத்திரம் வேதனை பயம் போன்ற உணர்வுகள் உடலின் இயக்கத்தை நலியச் செய்து நோய் உருவாக எப்படிக் காரணமாகிறது...?

  Fri, 29 May 2020 06:44:00 GMT
 • நம் மனதை மங்கச் செய்யாதபடி தங்கமாக்கச் செய்யும் அருள் சக்தி

  நம் மனதை மங்கச் செய்யாதபடி தங்கமாக்கச் செய்யும் அருள் சக்தி

  Thu, 28 May 2020 17:23:00 GMT
 • தெய்வ சக்தி பெற்ற மனித உயிராத்மாக்கள் தான் படைக்கப்படும் படைப்பிற்கே உறுதுணையாக இருக்கின்றது என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  தெய்வ சக்தி பெற்ற மனித உயிராத்மாக்கள் தான் படைக்கப்படும் படைப்பிற்கே உறுதுணையாக இருக்கின்றது என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Thu, 28 May 2020 10:33:00 GMT
 • ஒவ்வொருவரும் ஈசனாகும் மகத்துவம்...!

  ஒவ்வொருவரும் ஈசனாகும் மகத்துவம்...!

  Wed, 27 May 2020 06:12:00 GMT
 • இல்லறத்தில் தாம்பத்ய வாழ்க்கையிலிருந்து கொண்டே உயர் ஞான நிலையில் வளர்ச்சியைப் பெற முடியுமா...? என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  இல்லறத்தில் தாம்பத்ய வாழ்க்கையிலிருந்து கொண்டே உயர் ஞான நிலையில் வளர்ச்சியைப் பெற முடியுமா...? என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Tue, 26 May 2020 06:23:00 GMT
 • உயிரின் முக்கியமான இரண்டு வேலைகள்

  உயிரின் முக்கியமான இரண்டு வேலைகள்

  Mon, 25 May 2020 07:02:00 GMT
 • “உயிர்…” ஞான வழியை… அறியக்கூடிய நிலை மனிதனுக்கு மட்டும் தான் உண்டு என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  “உயிர்…” ஞான வழியை… அறியக்கூடிய நிலை மனிதனுக்கு மட்டும் தான் உண்டு என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sun, 24 May 2020 15:44:00 GMT
 • உலகையே ஆட்டிப் படைக்கும் வைரஸ் உருவான விதம்

  உலகையே ஆட்டிப் படைக்கும் வைரஸ் உருவான விதம்

  Sun, 24 May 2020 13:43:00 GMT
 • நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஞானியாக வளரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எது...?

  நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஞானியாக வளரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எது...?

  Sat, 23 May 2020 16:13:00 GMT
 • சாதாரண வாழ்க்கையிலிருந்தே மெய் ஞானத்தைப் பெற்ற ஞான ரிஷிகளைப் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  சாதாரண வாழ்க்கையிலிருந்தே மெய் ஞானத்தைப் பெற்ற ஞான ரிஷிகளைப் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sat, 23 May 2020 06:17:00 GMT
 • ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நாளும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்...?

  ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நாளும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்...?

  Fri, 22 May 2020 07:24:00 GMT
 • ஆதிசங்கரர் காலத்திற்குப் பின் மெய் வழி செல்லும் பாதையே மாறி விட்டது...! என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  ஆதிசங்கரர் காலத்திற்குப் பின் மெய் வழி செல்லும் பாதையே மாறி விட்டது...! என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Thu, 21 May 2020 06:59:00 GMT
 • அன்றைய ஞானி எப்படித் தன் உயர் ஞானத்தால் ரிஷி சக்தி பெற்றான்..? இன்று நம் நிலை என்ன...?

  அன்றைய ஞானி எப்படித் தன் உயர் ஞானத்தால் ரிஷி சக்தி பெற்றான்..? இன்று நம் நிலை என்ன...?

  Wed, 20 May 2020 07:22:00 GMT
 • குருநாதர் என்னை மின்னலைப் பார்க்கச் சொன்னதன் உட்பொருள்

  குருநாதர் என்னை மின்னலைப் பார்க்கச் சொன்னதன் உட்பொருள்

  Tue, 19 May 2020 11:17:00 GMT
 • உயர்ந்த சக்தி பெற்ற மகரிஷிகள் மனிதரைத் தேடி வருவதன் காரணம் என்ன...? என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  உயர்ந்த சக்தி பெற்ற மகரிஷிகள் மனிதரைத் தேடி வருவதன் காரணம் என்ன...? என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Tue, 19 May 2020 07:29:00 GMT
 • “பல நாள் பெற்ற ஆத்ம சக்தியைக் காக்கும் நிலையில்தான்” நம் ஜெப நிலை இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  “பல நாள் பெற்ற ஆத்ம சக்தியைக் காக்கும் நிலையில்தான்” நம் ஜெப நிலை இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Mon, 18 May 2020 16:48:00 GMT
 • மூகாம்பிகை என்ற மூன்று சக்தியின் இயக்கத்தைப் பற்றி கோலமாமகரிஷி உணர்த்திய உண்மைகள்

  மூகாம்பிகை என்ற மூன்று சக்தியின் இயக்கத்தைப் பற்றி கோலமாமகரிஷி உணர்த்திய உண்மைகள்

  Mon, 18 May 2020 05:37:00 GMT
 • “உரமேறிய கட்டையாக” நம்மை ஞான வழியில் உயர்த்திக் கொள்ளும் பக்குவத்தைப் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  “உரமேறிய கட்டையாக” நம்மை ஞான வழியில் உயர்த்திக் கொள்ளும் பக்குவத்தைப் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sun, 17 May 2020 06:24:00 GMT
 • நசுக்கினாலே உருவம் தெரியாது போகும் கொசுவிடம் இருக்கும் “வலுவான ஆற்றல்”

  நசுக்கினாலே உருவம் தெரியாது போகும் கொசுவிடம் இருக்கும் “வலுவான ஆற்றல்”

  Sat, 16 May 2020 09:07:00 GMT
 • “பிரம்மச்சரியத்தால்” எந்தத் தவசியும் ரிஷியும் உருவாக முடியாது… என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  “பிரம்மச்சரியத்தால்” எந்தத் தவசியும் ரிஷியும் உருவாக முடியாது… என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sat, 16 May 2020 04:51:00 GMT
 • கண்களின் நினைவை உயிருடன் ஒன்றச் செய்ய வேண்டியதன் முக்கியத்துவம்

  கண்களின் நினைவை உயிருடன் ஒன்றச் செய்ய வேண்டியதன் முக்கியத்துவம்

  Fri, 15 May 2020 07:37:00 GMT
 • வழி தெரியாதபடி செல்லும் இன்றைய நிலையிலிருந்து மீள... ரிஷிகள் காட்டும் வழியில் மனிதன் செல்ல வேண்டும் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  வழி தெரியாதபடி செல்லும் இன்றைய நிலையிலிருந்து மீள... ரிஷிகள் காட்டும் வழியில் மனிதன் செல்ல வேண்டும் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Thu, 14 May 2020 05:53:00 GMT
 • நம் காரியங்கள் சித்தியாக வேண்டும் என்றால் செய்ய வேண்டிய “முதல் பிரார்த்தனை”

  நம் காரியங்கள் சித்தியாக வேண்டும் என்றால் செய்ய வேண்டிய “முதல் பிரார்த்தனை”

  Wed, 13 May 2020 09:08:00 GMT
 • சஞ்சலமில்லாத எண்ணத்துடன் மகரிஷிகளுடன் நேரடித் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  சஞ்சலமில்லாத எண்ணத்துடன் மகரிஷிகளுடன் நேரடித் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Tue, 12 May 2020 10:17:00 GMT
 • இன்றைய சூழ்நிலையில் நிச்சயம் உங்களால் அழியா ஒளிச் சரீரம் பெற முடியும்…!

  இன்றைய சூழ்நிலையில் நிச்சயம் உங்களால் அழியா ஒளிச் சரீரம் பெற முடியும்…!

  Mon, 11 May 2020 13:07:00 GMT