மகரிஷிகளுடன் பேசுங்கள்

உபதேசங்கள்

 • ஞானிகளால் கொடுக்கப்பட்ட காவியங்களில் உள்ள மூலங்கள் சாதாரணமானதல்ல

  ஞானிகளால் கொடுக்கப்பட்ட காவியங்களில் உள்ள மூலங்கள் சாதாரணமானதல்ல

  Thu, 05 Aug 2021 13:39:00 GMT
 • சரியான குருவின் துணை கொண்டு தான் விண்ணின் ஆற்றலைப் பெற முடியும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  சரியான குருவின் துணை கொண்டு தான் விண்ணின் ஆற்றலைப் பெற முடியும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Thu, 05 Aug 2021 10:34:00 GMT
 • “பதினெட்டாம் பெருக்கு” என்றால் நாம் எதைப் பெருக்க வேண்டும்...?

  “பதினெட்டாம் பெருக்கு” என்றால் நாம் எதைப் பெருக்க வேண்டும்...?

  Wed, 04 Aug 2021 13:49:00 GMT
 • ஞானத்தின் உயர்வால் “மனிதன் தெய்வமாக முடியும்…!” - ஈஸ்வரபட்டர்

  ஞானத்தின் உயர்வால் “மனிதன் தெய்வமாக முடியும்…!” - ஈஸ்வரபட்டர்

  Wed, 04 Aug 2021 10:59:00 GMT
 • பாலம் கட்ட அணில் இராமனுக்கு உதவி செய்தது என்பதன் உட்பொருள் என்ன...?

  பாலம் கட்ட அணில் இராமனுக்கு உதவி செய்தது என்பதன் உட்பொருள் என்ன...?

  Tue, 03 Aug 2021 13:56:00 GMT
 • வாலிப வயதில் எடுக்கும் வீரிய எண்ணம் மனிதனின் அடிப்படை குணத்தையே மாற்றும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  வாலிப வயதில் எடுக்கும் வீரிய எண்ணம் மனிதனின் அடிப்படை குணத்தையே மாற்றும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Tue, 03 Aug 2021 11:15:00 GMT
 • ஏகாதசி அன்று “விடிய விடிய முழித்திருப்பது...” என்றால் அதனுடைய தத்துவம் என்ன...?

  ஏகாதசி அன்று “விடிய விடிய முழித்திருப்பது...” என்றால் அதனுடைய தத்துவம் என்ன...?

  Mon, 02 Aug 2021 14:39:00 GMT
 • ஐயோ பாவம்…! என்று இரக்கப்படலாமா…? - ஈஸ்வரபட்டர்

  ஐயோ பாவம்…! என்று இரக்கப்படலாமா…? - ஈஸ்வரபட்டர்

  Mon, 02 Aug 2021 14:01:00 GMT
 • நஞ்சை வெல்லக்கூடிய சக்தியை குருநாதர் எனக்கு எப்படிக் கொடுத்தார்...?

  நஞ்சை வெல்லக்கூடிய சக்தியை குருநாதர் எனக்கு எப்படிக் கொடுத்தார்...?

  Sun, 01 Aug 2021 17:30:00 GMT
 • தியானம் செய்தால் தான் பலன்... தியானம் செய்து பலன் கிடைக்கவில்லை என்ற எண்ணத்திற்குப் போகக்கூடாது

  தியானம் செய்தால் தான் பலன்... தியானம் செய்து பலன் கிடைக்கவில்லை என்ற எண்ணத்திற்குப் போகக்கூடாது

  Sat, 31 Jul 2021 11:04:00 GMT
 • மகரிஷிகளுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  மகரிஷிகளுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Sat, 31 Jul 2021 11:02:00 GMT
 • இந்த உடலுக்குப் பின் பிறவி இல்லா நிலை அடைய வேண்டும்.. அதற்குத் தான் எமது உபதேசம்

  இந்த உடலுக்குப் பின் பிறவி இல்லா நிலை அடைய வேண்டும்.. அதற்குத் தான் எமது உபதேசம்

  Thu, 29 Jul 2021 14:14:00 GMT
 • நம்மிடம் உள்ள அரிதான சக்திகளை அறிந்திருக்கின்றோமா…? ஈஸ்வரபட்டர்

  நம்மிடம் உள்ள அரிதான சக்திகளை அறிந்திருக்கின்றோமா…? ஈஸ்வரபட்டர்

  Thu, 29 Jul 2021 13:11:00 GMT
 • நம் எண்ணத்திலும் பார்வையிலும் வரக்கூடிய தீமைகளைப் போக்க வேண்டும் என்பது தான் “அஷ்டமி நவமியின் தத்துவமே...”

  நம் எண்ணத்திலும் பார்வையிலும் வரக்கூடிய தீமைகளைப் போக்க வேண்டும் என்பது தான் “அஷ்டமி நவமியின் தத்துவமே...”

  Wed, 28 Jul 2021 14:04:00 GMT
 • உணர்ச்சி வேகத்தை மனிதன் சமப்படுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியம் - ஈஸ்வரபட்டர்

  உணர்ச்சி வேகத்தை மனிதன் சமப்படுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியம் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Wed, 28 Jul 2021 07:19:00 GMT
 • உபதேசம் கொடுக்கும் போது அதைக் கேட்பவர்களுக்கு அடிக்கடி ஏன் தூக்கம் வருகிறது...?

  உபதேசம் கொடுக்கும் போது அதைக் கேட்பவர்களுக்கு அடிக்கடி ஏன் தூக்கம் வருகிறது...?

  Tue, 27 Jul 2021 13:54:00 GMT
 • கிருஷ்ணன் வாயிலே காட்டிய அண்டசராசரத்தின் ஆற்றலை நாம் பெற வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  கிருஷ்ணன் வாயிலே காட்டிய அண்டசராசரத்தின் ஆற்றலை நாம் பெற வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Tue, 27 Jul 2021 06:52:00 GMT
 • தியானத்தின் மூலம் பலனைப் பெற்றால் தான் யாம் கொடுக்கும் சக்தியை நீங்கள் உணர முடியும்

  தியானத்தின் மூலம் பலனைப் பெற்றால் தான் யாம் கொடுக்கும் சக்தியை நீங்கள் உணர முடியும்

  Mon, 26 Jul 2021 14:24:00 GMT
 • வியாழனின் ஞானரிஷியின் செயல் என்ன…? ஈஸ்வரபட்டர்

  வியாழனின் ஞானரிஷியின் செயல் என்ன…? ஈஸ்வரபட்டர்

  Mon, 26 Jul 2021 09:51:00 GMT
 • வாழ்க்கையில் புயல் போன்று வரும் தீமைகளிலிருந்து மீளும் வழி

  வாழ்க்கையில் புயல் போன்று வரும் தீமைகளிலிருந்து மீளும் வழி

  Sun, 25 Jul 2021 16:41:00 GMT
 • தியானத்தைச் சீராகக் கடைப்பிடிப்போருக்கு உடலுக்குப் பின் எங்கே போகிறோம் என்று தெரியும்... அடுத்தவருக்கும் உணர்த்தும்

  தியானத்தைச் சீராகக் கடைப்பிடிப்போருக்கு உடலுக்குப் பின் எங்கே போகிறோம் என்று தெரியும்... அடுத்தவருக்கும் உணர்த்தும்

  Sat, 24 Jul 2021 13:29:00 GMT
 • எல்லாவற்றையும் படைத்த இறைவன் அவனை வணங்குவதற்குத் தான் அதைப் படைத்தானா…! - ஈஸ்வரபட்டர்

  எல்லாவற்றையும் படைத்த இறைவன் அவனை வணங்குவதற்குத் தான் அதைப் படைத்தானா…! - ஈஸ்வரபட்டர்

  Sat, 24 Jul 2021 09:08:00 GMT
 • பழனி மலை முருகனிடம் என்ன கேட்க வேண்டும்...? என்று சொன்னார் குருநாதர்

  பழனி மலை முருகனிடம் என்ன கேட்க வேண்டும்...? என்று சொன்னார் குருநாதர்

  Fri, 23 Jul 2021 18:25:00 GMT
 • செய்வினை… ஏவல்… தோஷம்… மாந்திரீகம்… இவைகளில் சிக்கியவர்கள் மீளும் வழி என்ன…? ஈஸ்வரபட்டர்

  செய்வினை… ஏவல்… தோஷம்… மாந்திரீகம்… இவைகளில் சிக்கியவர்கள் மீளும் வழி என்ன…? ஈஸ்வரபட்டர்

  Fri, 23 Jul 2021 06:55:00 GMT
 • துவாரகா யுகத்தில் கண்ணன் பிறக்கின்றான் - கண்கள் தோன்றுகிறது

  துவாரகா யுகத்தில் கண்ணன் பிறக்கின்றான் - கண்கள் தோன்றுகிறது

  Thu, 22 Jul 2021 18:25:00 GMT