மகரிஷிகளுடன் பேசுங்கள்

உபதேசங்கள்

 • இந்தத் தியானத்தின் மூலம் முன் கூட்டியே அறிய முடியும்

  இந்தத் தியானத்தின் மூலம் முன் கூட்டியே அறிய முடியும்

  Wed, 20 Jan 2021 18:19:00 GMT
 • அரவணைத்து வாழும்... இணைந்து வாழும்... அருள் சக்திகளை நமக்குள் வளர்த்திட வேண்டும்

  அரவணைத்து வாழும்... இணைந்து வாழும்... அருள் சக்திகளை நமக்குள் வளர்த்திட வேண்டும்

  Wed, 20 Jan 2021 12:51:00 GMT
 • “ஜோதி நிலை...” அடைய வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  “ஜோதி நிலை...” அடைய வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Wed, 20 Jan 2021 07:20:00 GMT
 • கணவன் மனைவி இரு உயிரும் ஒன்றிட வேண்டும்

  கணவன் மனைவி இரு உயிரும் ஒன்றிட வேண்டும்

  Tue, 19 Jan 2021 10:41:00 GMT
 • பிறப்பு... இறப்பு... மீண்டும் பிறப்பு...! என்ற சுழலிலிருந்து தப்ப வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  பிறப்பு... இறப்பு... மீண்டும் பிறப்பு...! என்ற சுழலிலிருந்து தப்ப வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Tue, 19 Jan 2021 07:13:00 GMT
 • அரசன் அன்று கொல்வான்... தெய்வம் நின்று கொல்லும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  அரசன் அன்று கொல்வான்... தெய்வம் நின்று கொல்லும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Mon, 18 Jan 2021 10:23:00 GMT
 • அகஸ்தியன் பெற்ற பேரின்பத்தை நாமும் பெற வேண்டும்

  அகஸ்தியன் பெற்ற பேரின்பத்தை நாமும் பெற வேண்டும்

  Mon, 18 Jan 2021 06:23:00 GMT
 • தாய் சக்தியையும் மனைவியின் சக்தியையும் இணைத்துச் செயல்பட்டவர்கள் தான் மாமகரிஷிகள் - ஈஸ்வரபட்டர்

  தாய் சக்தியையும் மனைவியின் சக்தியையும் இணைத்துச் செயல்பட்டவர்கள் தான் மாமகரிஷிகள் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Sun, 17 Jan 2021 13:10:00 GMT
 • கண்ணனுக்கு மூத்தவன் பலராமன் என்றால் அதனின் விளக்கம் என்ன...?

  கண்ணனுக்கு மூத்தவன் பலராமன் என்றால் அதனின் விளக்கம் என்ன...?

  Sat, 16 Jan 2021 13:56:00 GMT
 • இன்றைய காலத்திற்கேற்ப சுலபமாகச் சக்தி பெறும் வழியைத் தான் உணர்த்துகின்றேன் - ஈஸ்வரபட்டர்

  இன்றைய காலத்திற்கேற்ப சுலபமாகச் சக்தி பெறும் வழியைத் தான் உணர்த்துகின்றேன் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Sat, 16 Jan 2021 10:03:00 GMT
 • நட்சத்திரங்களின் ஒளிக் கற்றைகளைத் தியானத்தில் நுகர வேண்டியதன் முக்கியத்துவம்

  நட்சத்திரங்களின் ஒளிக் கற்றைகளைத் தியானத்தில் நுகர வேண்டியதன் முக்கியத்துவம்

  Fri, 15 Jan 2021 16:31:00 GMT
 • உண்மையான சீடர்கள் கிடைப்பது அரிதிலும் அரிது…! - ஈஸ்வரபட்டர்

  உண்மையான சீடர்கள் கிடைப்பது அரிதிலும் அரிது…! - ஈஸ்வரபட்டர்

  Fri, 15 Jan 2021 06:56:00 GMT
 • விரும்பிக் கேட்பது தான் கிடைக்கும்… நாம் எதைக் கேட்க வேண்டும்…?

  விரும்பிக் கேட்பது தான் கிடைக்கும்… நாம் எதைக் கேட்க வேண்டும்…?

  Thu, 14 Jan 2021 16:26:00 GMT
 • நல்ல (மெய் ஞான) வழியைத் தேடுவோருக்கு குரு காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்…!

  நல்ல (மெய் ஞான) வழியைத் தேடுவோருக்கு குரு காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்…!

  Thu, 14 Jan 2021 12:38:00 GMT
 • என்றுமே மாறாத நிலைகள் கொண்டது உயிர் தோன்றிய பின் ஒளியாக மாறுவது தான்...!

  என்றுமே மாறாத நிலைகள் கொண்டது உயிர் தோன்றிய பின் ஒளியாக மாறுவது தான்...!

  Wed, 13 Jan 2021 11:18:00 GMT
 • ககனமணி பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  ககனமணி பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Wed, 13 Jan 2021 07:33:00 GMT
 • மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் குடும்பத்திலோ அல்லது நண்பர்களிடமோ பகைமை எப்படி வருகிறது...?

  மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் குடும்பத்திலோ அல்லது நண்பர்களிடமோ பகைமை எப்படி வருகிறது...?

  Tue, 12 Jan 2021 11:25:00 GMT
 • நச்சுத் தன்மையிலிருந்து விடுபடும் ஔஷதங்களை அன்றே கண்டுணர்ந்து வெளிப்படுத்தியவர் போகமாமகரிஷி - ஈஸ்வரபட்டர்

  நச்சுத் தன்மையிலிருந்து விடுபடும் ஔஷதங்களை அன்றே கண்டுணர்ந்து வெளிப்படுத்தியவர் போகமாமகரிஷி - ஈஸ்வரபட்டர்

  Tue, 12 Jan 2021 09:39:00 GMT
 • மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய நல்ல வாக்குகள்

  மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய நல்ல வாக்குகள்

  Mon, 11 Jan 2021 11:18:00 GMT
 • கோபத்தை விலக்கலே உயர் ஞானத்தின் முதல் படி - ஈஸ்வரபட்டர்

  கோபத்தை விலக்கலே உயர் ஞானத்தின் முதல் படி - ஈஸ்வரபட்டர்

  Mon, 11 Jan 2021 06:58:00 GMT
 • உயிரால் வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளையை உனது... எனது... என்று போர் செய்யாதே...!

  உயிரால் வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளையை உனது... எனது... என்று போர் செய்யாதே...!

  Sun, 10 Jan 2021 14:31:00 GMT
 • சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sun, 10 Jan 2021 09:50:00 GMT
 • இரத்தத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் ஜீவ அணுக்கள் ஜீவ ஆன்மாக்கள் பற்றிய விளக்கம்

  இரத்தத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் ஜீவ அணுக்கள் ஜீவ ஆன்மாக்கள் பற்றிய விளக்கம்

  Sat, 09 Jan 2021 10:45:00 GMT
 • தன்னைத் தான் அறிந்த மெய் ஞானிகள் விண் சென்ற முறை

  தன்னைத் தான் அறிந்த மெய் ஞானிகள் விண் சென்ற முறை

  Sat, 09 Jan 2021 09:28:00 GMT
 • தன்னைத் தான் அறிந்திடும் நிலையை மக்களுக்கு ஞானிகள் ஊட்டிய வழி முறை

  தன்னைத் தான் அறிந்திடும் நிலையை மக்களுக்கு ஞானிகள் ஊட்டிய வழி முறை

  Fri, 08 Jan 2021 11:25:00 GMT