மகரிஷிகளுடன் பேசுங்கள்
 • குருநாதர் எனக்குக் கொடுத்த ஞானத்தின் விளக்கவுரைகள்

  குருநாதர் எனக்குக் கொடுத்த ஞானத்தின் விளக்கவுரைகள்

  Wed, 01 Dec 2021 18:13:00 GMT
 • மாறி மாறி ஏற்படும் வெப்ப நிலையால் தான் சிருஷ்டியே நடக்கின்றது - ஈஸ்வரபட்டர்

  மாறி மாறி ஏற்படும் வெப்ப நிலையால் தான் சிருஷ்டியே நடக்கின்றது - ஈஸ்வரபட்டர்

  Wed, 01 Dec 2021 07:06:00 GMT
 • ஞானத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆதாரமான விழுதுகள் தேவை

  ஞானத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆதாரமான விழுதுகள் தேவை

  Tue, 30 Nov 2021 18:12:00 GMT
 • உள் மனம்… வெளி மனம்… என்ற இரு நிலையால் வரும் போராட்டம் நல்லதா கெட்டதா…? - ஈஸ்வரபட்டர்

  உள் மனம்… வெளி மனம்… என்ற இரு நிலையால் வரும் போராட்டம் நல்லதா கெட்டதா…? - ஈஸ்வரபட்டர்

  Tue, 30 Nov 2021 14:58:00 GMT
 • தெய்வங்களுக்குப் பல பல வாகனங்களை ஏன் போட்டுள்ளார்கள் ஞானிகள்…?

  தெய்வங்களுக்குப் பல பல வாகனங்களை ஏன் போட்டுள்ளார்கள் ஞானிகள்…?

  Mon, 29 Nov 2021 17:26:00 GMT
 • எண்ணத்தின் கூர்மை எது…! அதைப் பயன்படுத்த வேண்டிய முறை எது…? - ஈஸ்வரபட்டர்

  எண்ணத்தின் கூர்மை எது…! அதைப் பயன்படுத்த வேண்டிய முறை எது…? - ஈஸ்வரபட்டர்

  Mon, 29 Nov 2021 10:46:00 GMT
 • சகுணம் பார்க்க வேண்டுமா…? எப்படிப் பார்க்க வேண்டும்…? ஈஸ்வரபட்டர்

  சகுணம் பார்க்க வேண்டுமா…? எப்படிப் பார்க்க வேண்டும்…? ஈஸ்வரபட்டர்

  Sun, 28 Nov 2021 18:05:00 GMT
 • ஓமுக்குள் ஓம் நாம்…! ஒ..ம் ஆக... ஓமை... நாம் வளர்க்க வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  ஓமுக்குள் ஓம் நாம்…! ஒ..ம் ஆக... ஓமை... நாம் வளர்க்க வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Sat, 27 Nov 2021 07:24:00 GMT
 • எங்கோ இருக்கும் துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை… நினைத்தவுடன் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்படி செய்கின்றோம்

  எங்கோ இருக்கும் துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை… நினைத்தவுடன் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்படி செய்கின்றோம்

  Fri, 26 Nov 2021 13:46:00 GMT
 • குறிக்கோளுடன் தான் தியானம் செய்ய வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  குறிக்கோளுடன் தான் தியானம் செய்ய வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Fri, 26 Nov 2021 06:58:00 GMT
 • கண்களை மூடி இருந்தாலும் சரி… அல்லது திறந்திருந்தாலும் சரி… நம் நினைவுகள் துருவ நட்சத்திரத்தின் பால் செல்ல வேண்டும்

  கண்களை மூடி இருந்தாலும் சரி… அல்லது திறந்திருந்தாலும் சரி… நம் நினைவுகள் துருவ நட்சத்திரத்தின் பால் செல்ல வேண்டும்

  Thu, 25 Nov 2021 14:40:00 GMT
 • நம்மை அறியாமலே “செயற்கை அறிவு” கொண்ட மனிதர்களாக மாறிக் கொண்டிருக்கின்றோம் - ஈஸ்வரபட்டர்

  நம்மை அறியாமலே “செயற்கை அறிவு” கொண்ட மனிதர்களாக மாறிக் கொண்டிருக்கின்றோம் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Thu, 25 Nov 2021 10:52:00 GMT
 • உடலை இயக்கும் நரம்பு மண்டலங்களில் ஏற்படும் சில நுண்ணிய மாற்றங்களும் அதனின் விளைவுகளும்

  உடலை இயக்கும் நரம்பு மண்டலங்களில் ஏற்படும் சில நுண்ணிய மாற்றங்களும் அதனின் விளைவுகளும்

  Wed, 24 Nov 2021 14:22:00 GMT
 • தெய்வ சக்திகளாக நீங்கள் உருவாக வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  தெய்வ சக்திகளாக நீங்கள் உருவாக வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Wed, 24 Nov 2021 09:51:00 GMT
 • சாமி இருக்கிறார்... எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்துக் கொள்வார்...! என்ற எண்ணத்தில் நிறையப் பேர் இருக்கின்றார்கள்

  சாமி இருக்கிறார்... எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்துக் கொள்வார்...! என்ற எண்ணத்தில் நிறையப் பேர் இருக்கின்றார்கள்

  Tue, 23 Nov 2021 14:13:00 GMT
 • தியானத்தின் மூலம் நம் கேள்விகளுக்கு விடையை எப்படிப் பெறுவது…? - ஈஸ்வரபட்டர்

  தியானத்தின் மூலம் நம் கேள்விகளுக்கு விடையை எப்படிப் பெறுவது…? - ஈஸ்வரபட்டர்

  Tue, 23 Nov 2021 06:51:00 GMT
 • மகரிஷிகளின் அருள் சக்தி பெற வேண்டும் என்ற கடமை உணர்வு நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும்

  மகரிஷிகளின் அருள் சக்தி பெற வேண்டும் என்ற கடமை உணர்வு நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும்

  Mon, 22 Nov 2021 14:35:00 GMT
 • ஆண் பாதி பெண் பாதி... என்ற அகில உலகங்களையும் படைக்கும் சக்தி - ஈஸ்வரபட்டர்

  ஆண் பாதி பெண் பாதி... என்ற அகில உலகங்களையும் படைக்கும் சக்தி - ஈஸ்வரபட்டர்

  Mon, 22 Nov 2021 09:16:00 GMT
 • ஒரு நிலைப்படுத்தும் வழி - ஈஸ்வரபட்டர்

  ஒரு நிலைப்படுத்தும் வழி - ஈஸ்வரபட்டர்

  Sun, 21 Nov 2021 16:57:00 GMT
 • துருவ நட்சத்திரத்துடன் என்னை ஆயுள் மெம்பராக இணைத்தார் குருநாதர்… உங்களையும் இணைக்கின்றோம்

  துருவ நட்சத்திரத்துடன் என்னை ஆயுள் மெம்பராக இணைத்தார் குருநாதர்… உங்களையும் இணைக்கின்றோம்

  Sun, 21 Nov 2021 16:23:00 GMT
 • நல்லதைப் பெற வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தில் வருவோருக்கு என்றுமே நாம் தடையாக இருக்கக் கூடாது

  நல்லதைப் பெற வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தில் வருவோருக்கு என்றுமே நாம் தடையாக இருக்கக் கூடாது

  Sat, 20 Nov 2021 13:32:00 GMT
 • உயிராத்மாவைப் பாதுகாக்க வேண்டிய முறை - ஈஸ்வரபட்டர்

  உயிராத்மாவைப் பாதுகாக்க வேண்டிய முறை - ஈஸ்வரபட்டர்

  Sat, 20 Nov 2021 06:31:00 GMT
 • கடல் நீர் உப்பாக இருந்தாலும் ஆவியாகி மேகமாகி மழையாகப் பெய்யும் போது மழை நீர் “உயிர் நீராக” மாறுவதன் சூட்சமம்

  கடல் நீர் உப்பாக இருந்தாலும் ஆவியாகி மேகமாகி மழையாகப் பெய்யும் போது மழை நீர் “உயிர் நீராக” மாறுவதன் சூட்சமம்

  Fri, 19 Nov 2021 14:47:00 GMT
 • உள் மனமும் வெளி மனமும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  உள் மனமும் வெளி மனமும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Fri, 19 Nov 2021 07:27:00 GMT
 • நம்மைச் சுற்றி ஆன்மாவில் இருக்கும் வட்டங்கள்

  நம்மைச் சுற்றி ஆன்மாவில் இருக்கும் வட்டங்கள்

  Thu, 18 Nov 2021 13:53:00 GMT