மகரிஷிகளுடன் பேசுங்கள்

உபதேசங்கள்

 • மனிதனுடைய கதியை நிர்ணயிப்பது எது...? என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  மனிதனுடைய கதியை நிர்ணயிப்பது எது...? என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sat, 11 Jul 2020 04:58:00 GMT
 • நுகரும் ஆற்றல் பெற்றால் தான் மெய் ஞானத்தை வளர்க்க முடியும் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  நுகரும் ஆற்றல் பெற்றால் தான் மெய் ஞானத்தை வளர்க்க முடியும் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Fri, 10 Jul 2020 09:38:00 GMT
 • “தனக்கு மேல் ஒருவன்” தன்னை உயர்த்தச் செயல்படுகின்றான் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  “தனக்கு மேல் ஒருவன்” தன்னை உயர்த்தச் செயல்படுகின்றான் என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Fri, 10 Jul 2020 03:45:00 GMT
 • வாழ்க்கையில் வரும் கசந்த நிலைகளை எப்படி நீக்க வேண்டும்..?

  வாழ்க்கையில் வரும் கசந்த நிலைகளை எப்படி நீக்க வேண்டும்..?

  Thu, 09 Jul 2020 05:36:00 GMT
 • மனிதச் செயலின் வீரிய உண்மை விஞ்ஞானத்திற்கு இன்று அடிமை ஆகிவிட்டது என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  மனிதச் செயலின் வீரிய உண்மை விஞ்ஞானத்திற்கு இன்று அடிமை ஆகிவிட்டது என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Wed, 08 Jul 2020 13:50:00 GMT
 • உடலுடன் வாழும் பொழுதே விண் செல்லும் ஆற்றலைப் பெருக்கிடல் வேண்டும்

  உடலுடன் வாழும் பொழுதே விண் செல்லும் ஆற்றலைப் பெருக்கிடல் வேண்டும்

  Wed, 08 Jul 2020 09:35:00 GMT
 • உணர்வின் எண்ணத்தை ஒளியாகச் சமைக்கும் வழிமுறை பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  உணர்வின் எண்ணத்தை ஒளியாகச் சமைக்கும் வழிமுறை பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Tue, 07 Jul 2020 10:18:00 GMT
 • உலகப் பேரழிவு வரப்படும்போது அகஸ்தியன் ஆற்றல் இங்கே பெருக வேண்டும்

  உலகப் பேரழிவு வரப்படும்போது அகஸ்தியன் ஆற்றல் இங்கே பெருக வேண்டும்

  Tue, 07 Jul 2020 06:31:00 GMT
 • ஊரையும் உலகையும் காக்கும் சக்தி...!

  ஊரையும் உலகையும் காக்கும் சக்தி...!

  Mon, 06 Jul 2020 13:50:00 GMT
 • விண்ணுலக ஆற்றலைப் பெறவேண்டியதன் அவசியம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  விண்ணுலக ஆற்றலைப் பெறவேண்டியதன் அவசியம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Mon, 06 Jul 2020 05:56:00 GMT
 • நாத விந்துவின் நாராயணா… நானும் அது தான் நாராயணா…! என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  நாத விந்துவின் நாராயணா… நானும் அது தான் நாராயணா…! என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sun, 05 Jul 2020 15:56:00 GMT
 • துருவ நட்சத்திரத்தின் நினைவாற்றல் நமக்கு அடிக்கடி வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்…?

  துருவ நட்சத்திரத்தின் நினைவாற்றல் நமக்கு அடிக்கடி வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்…?

  Sun, 05 Jul 2020 13:13:00 GMT
 • தீமைகளைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் நல்லதை நமக்குள் இணைப்பதற்கும் உண்டான சக்திகள்

  தீமைகளைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் நல்லதை நமக்குள் இணைப்பதற்கும் உண்டான சக்திகள்

  Sat, 04 Jul 2020 07:32:00 GMT
 • உலகைக் காக்கும் சக்தியாக... “அகஸ்தியனுடைய வாக்கு நமக்குள் பிரதிபலிக்க வேண்டும்”

  உலகைக் காக்கும் சக்தியாக... “அகஸ்தியனுடைய வாக்கு நமக்குள் பிரதிபலிக்க வேண்டும்”

  Fri, 03 Jul 2020 06:07:00 GMT
 • ஞானப் பாதையில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முறை பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  ஞானப் பாதையில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முறை பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Thu, 02 Jul 2020 07:17:00 GMT
 • இந்த உலகில் நல்லதை எண்ணி ஏங்குவோரைக் காத்திட வேண்டும்

  இந்த உலகில் நல்லதை எண்ணி ஏங்குவோரைக் காத்திட வேண்டும்

  Wed, 01 Jul 2020 06:52:00 GMT
 • நஞ்சு சாகாக்கலை கொண்டது என்று சொல்வதன் பொருள் என்ன...?

  நஞ்சு சாகாக்கலை கொண்டது என்று சொல்வதன் பொருள் என்ன...?

  Tue, 30 Jun 2020 04:51:00 GMT
 • “மனித எண்ணத்தின் உணர்வின் உன்னத சக்தி” பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  “மனித எண்ணத்தின் உணர்வின் உன்னத சக்தி” பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Mon, 29 Jun 2020 09:53:00 GMT
 • நம் சித்தம் தெளிவாக வேண்டியதன் அவசியம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  நம் சித்தம் தெளிவாக வேண்டியதன் அவசியம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sun, 28 Jun 2020 16:56:00 GMT
 • சாமி நன்றாகச் சொல்கிறார்...! என்று தான் நினைக்கின்றார்களே தவிர சாமி சொன்னதைச் செய்தால்... நன்றாக இருப்போம் என்ற நிலை வரவில்லை

  சாமி நன்றாகச் சொல்கிறார்...! என்று தான் நினைக்கின்றார்களே தவிர சாமி சொன்னதைச் செய்தால்... நன்றாக இருப்போம் என்ற நிலை வரவில்லை

  Sun, 28 Jun 2020 13:37:00 GMT
 • ஏகாந்த சுகம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  ஏகாந்த சுகம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sat, 27 Jun 2020 17:53:00 GMT
 • மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியைப் பெறுவோர் “சொற்பமாக இருக்கின்றீர்கள்...” என்று எண்ண வேண்டாம்...!

  மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியைப் பெறுவோர் “சொற்பமாக இருக்கின்றீர்கள்...” என்று எண்ண வேண்டாம்...!

  Sat, 27 Jun 2020 09:59:00 GMT
 • தொலைத் தொடர்பு அலை வரிசைகளினால் ஏற்படும் தீமைகள்

  தொலைத் தொடர்பு அலை வரிசைகளினால் ஏற்படும் தீமைகள்

  Fri, 26 Jun 2020 18:08:00 GMT
 • தெய்வ குணத்தை வளர்ப்பதே “சைவ சித்தாந்தம்...” என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  தெய்வ குணத்தை வளர்ப்பதே “சைவ சித்தாந்தம்...” என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Fri, 26 Jun 2020 09:41:00 GMT
 • வசியம்.. கைவல்யம்... ஏவல்...!

  வசியம்.. கைவல்யம்... ஏவல்...!

  Thu, 25 Jun 2020 18:09:00 GMT