மகரிஷிகளுடன் பேசுங்கள்

உபதேசங்கள்

 • நம் உடலுக்குள் ஒரு அணுவின் இயக்கத்திற்கும் அதுவே கூட்டமைப்பாக இயக்கும் நிலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

  நம் உடலுக்குள் ஒரு அணுவின் இயக்கத்திற்கும் அதுவே கூட்டமைப்பாக இயக்கும் நிலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

  Tue, 20 Apr 2021 10:31:00 GMT
 • இன்றைய உலக சூழ்நிலையில் எதை நம் விதியாக மாற்ற வேண்டும்…?

  இன்றைய உலக சூழ்நிலையில் எதை நம் விதியாக மாற்ற வேண்டும்…?

  Sun, 18 Apr 2021 15:25:00 GMT
 • இடும்பனான குணம் அகற்றி தெய்வீக குணத்தை நாம் வளர்க்க உயிரான்மா ஒளியாகும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  இடும்பனான குணம் அகற்றி தெய்வீக குணத்தை நாம் வளர்க்க உயிரான்மா ஒளியாகும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Sun, 18 Apr 2021 10:53:00 GMT
 • நாம் ஒளி உடல் பெற்றால் எண்ணங்கள் இருக்காது... உணர்வின் இயக்கம் மட்டும் தான் இருக்கும்

  நாம் ஒளி உடல் பெற்றால் எண்ணங்கள் இருக்காது... உணர்வின் இயக்கம் மட்டும் தான் இருக்கும்

  Sat, 17 Apr 2021 13:26:00 GMT
 • “சக்கராயுதம்” பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  “சக்கராயுதம்” பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sat, 17 Apr 2021 07:18:00 GMT
 • ஆரம்பத்தில் யாம் அதிவேகமாக உபதேசம் கொடுத்ததன் நோக்கம் என்ன...?

  ஆரம்பத்தில் யாம் அதிவேகமாக உபதேசம் கொடுத்ததன் நோக்கம் என்ன...?

  Fri, 16 Apr 2021 13:34:00 GMT
 • சிறு மூளை வழி (பிடர் வழி) புருவ மத்தி வழி விண்ணின் ஆற்றலைப் பெறப் பழக வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  சிறு மூளை வழி (பிடர் வழி) புருவ மத்தி வழி விண்ணின் ஆற்றலைப் பெறப் பழக வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Fri, 16 Apr 2021 07:28:00 GMT
 • மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று எண்ணுவதே என்னுடைய பொழுது போக்கு - ஞானகுரு

  மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று எண்ணுவதே என்னுடைய பொழுது போக்கு - ஞானகுரு

  Thu, 15 Apr 2021 14:20:00 GMT
 • விபூதி பூசுவதன் உண்மைப் பொருள் என்ன...? என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  விபூதி பூசுவதன் உண்மைப் பொருள் என்ன...? என்பது பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Thu, 15 Apr 2021 07:26:00 GMT
 • மலைப்பாம்பின் ரூபமாக வந்து குருநாதர் எனக்குக் கொடுத்த அனுபவம்

  மலைப்பாம்பின் ரூபமாக வந்து குருநாதர் எனக்குக் கொடுத்த அனுபவம்

  Wed, 14 Apr 2021 13:53:00 GMT
 • பேரின்ப இரகசிய ஆனந்த நிலை - ஈஸ்வரபட்டர்

  பேரின்ப இரகசிய ஆனந்த நிலை - ஈஸ்வரபட்டர்

  Wed, 14 Apr 2021 09:38:00 GMT
 • நான் (ஈஸ்வரபட்டர்) சொன்ன வழியினைக் கடைப்பிடித்தால் விண்ணின் ஆற்றல்கள் உங்களுக்குள் வ(ள)ரும்

  நான் (ஈஸ்வரபட்டர்) சொன்ன வழியினைக் கடைப்பிடித்தால் விண்ணின் ஆற்றல்கள் உங்களுக்குள் வ(ள)ரும்

  Tue, 13 Apr 2021 14:20:00 GMT
 • படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்ற பிரம்ம ஞானம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்ற பிரம்ம ஞானம் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Tue, 13 Apr 2021 10:13:00 GMT
 • அருள் சக்திகளை நீங்கள் பெறவேண்டும் என்று நான் தியானிக்கும் பொழுது நீங்கள் கதவைத் திறந்து வைத்தால் தானே அது உள்ளே புகும்…!

  அருள் சக்திகளை நீங்கள் பெறவேண்டும் என்று நான் தியானிக்கும் பொழுது நீங்கள் கதவைத் திறந்து வைத்தால் தானே அது உள்ளே புகும்…!

  Mon, 12 Apr 2021 17:59:00 GMT
 • சுயப்பிரகாச ஜோதி பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  சுயப்பிரகாச ஜோதி பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Mon, 12 Apr 2021 12:10:00 GMT
 • நல்லவர்களுக்குத் தான் துன்பம் அதிகம் வருகிறது என்றால் அதைத் தடுத்து நல்லதாக்க வேண்டுமல்லவா...?

  நல்லவர்களுக்குத் தான் துன்பம் அதிகம் வருகிறது என்றால் அதைத் தடுத்து நல்லதாக்க வேண்டுமல்லவா...?

  Sun, 11 Apr 2021 15:30:00 GMT
 • மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவரின் அருளால் மரணமில்லாப் பெரு வாழ்வு வாழ்வோம்

  மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவரின் அருளால் மரணமில்லாப் பெரு வாழ்வு வாழ்வோம்

  Sat, 10 Apr 2021 13:06:00 GMT
 • கமண்டலத்துடன் இருக்கும் அகஸ்தியனைப் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  கமண்டலத்துடன் இருக்கும் அகஸ்தியனைப் பற்றி ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

  Sat, 10 Apr 2021 08:33:00 GMT
 • உடலை விட்டு உயிர் வெளியே செல்வதன் முகாந்திரம் என்ன...?

  உடலை விட்டு உயிர் வெளியே செல்வதன் முகாந்திரம் என்ன...?

  Fri, 09 Apr 2021 10:48:00 GMT
 • உலக வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் சிக்கிக் கொண்டால் ஞானத்தின் மகசூலைப் பெற முடியாது - ஈஸ்வரபட்டர்

  உலக வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் சிக்கிக் கொண்டால் ஞானத்தின் மகசூலைப் பெற முடியாது - ஈஸ்வரபட்டர்

  Fri, 09 Apr 2021 06:23:00 GMT
 • விண்ணின் ஆற்றலைப் பெற வேண்டும் என்றால் அது எது...? என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள்

  விண்ணின் ஆற்றலைப் பெற வேண்டும் என்றால் அது எது...? என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள்

  Thu, 08 Apr 2021 14:32:00 GMT
 • சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு... ! - ஈஸ்வரபட்டர்

  சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு... ! - ஈஸ்வரபட்டர்

  Thu, 08 Apr 2021 06:31:00 GMT
 • தியான வழியினைக் கடைப்பிடிப்போர் குருவிடம் கேட்டுத் தெளிவு பெற வேண்டிய சரியான வழி முறை

  தியான வழியினைக் கடைப்பிடிப்போர் குருவிடம் கேட்டுத் தெளிவு பெற வேண்டிய சரியான வழி முறை

  Wed, 07 Apr 2021 18:28:00 GMT
 • சரீரம் என்ற பாத்திரத்தில் உயிருக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தைச் சமைக்க வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  சரீரம் என்ற பாத்திரத்தில் உயிருக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தைச் சமைக்க வேண்டும் - ஈஸ்வரபட்டர்

  Wed, 07 Apr 2021 09:23:00 GMT
 • இந்த உடலுக்குப் பின் என்ன...? என்று நாம் போகும் மார்க்கங்களைத் தான் இனி பார்க்க வேண்டும்...!

  இந்த உடலுக்குப் பின் என்ன...? என்று நாம் போகும் மார்க்கங்களைத் தான் இனி பார்க்க வேண்டும்...!

  Tue, 06 Apr 2021 16:54:00 GMT